Tente de coin (Infos) (Images)
01 | 02

Tente de coin, 1997
Cotton canvas, zipper, metal rings

Design Pluzdank
In collaboration with Gwenaël Morin
Link to the website of Gwenaël Morin

vadrot_morin_pluzdank_tente_de_coin_01
vadrot_morin_pluzdank_tente_de_coin_02